• Verejné obstarávanie

 • Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2013 Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 18 300.00 bez DPH 02.10.2013 30.09.2013 DOXX stravné lístky s.r.o Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6/2014 Kúpa notebookov + MS office 3 200,00 bez DPH 22.08.2014 22.08.2014 29.08.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2013 Kúpa interaktívnej tabule s príslušenstvom 1 658.30 bez DPH 22.10.2013 28.10.2013 15.12.2013 ZŠ s MŠ pri ZZ, Dolný Smokovec 70, 059 42 Vysoké Tatry
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 18/2014 Tonerové náplne 3 000.00 bez DPH 19.12.2014 30.12.2014 január 2015 - december 2015 ZŠ s MŠ pri ZZ, Dolný Smokovec 70, 059 42 Vysoké Tatry
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17/2014 Kúpa informačno – komunikačných technológií s príslušenstvom, spotrebný materiál k IKT 20 000.00 bez DPH 19.12.2014 30.12.2014 január 2015 - december 2015 ZŠ s MŠ pri ZZ, Dolný Smokovec 70, 059 42 Vysoké Tatry
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16/2014 Kúpa interiérového vybavenia 20 000.00 bez DPH 19.12.2014 30.12.2014 január 2015 - december 2015 ZŠ s MŠ pri ZZ, Dolný Smokovec 70, 059 42 Vysoké Tatry
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15/2014 Kúpa školského nábytku 1 700,00 bez DPH 17.12.2014 23.12.2014 31.12.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14/2014 Výmena podlahovej krytiny 2 100,00 bez DPH 15.12.2014 19.12.2014 31.12.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13/2014 Kúpa školského nábytku do PC učebne 5 500.00 bez DPH 15.12.2014 19.12.2014 31.12.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12/2014 Kúpa informačno – komunikačných technológií s príslušenstvom 2580.- bez DPH 04.12.2014 10.12.2014 20.12.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 11/2014 Výzva na zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 18 000,00 bez DPH 03.12.2014 09.12.2014 január 2015 - december 2015
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10/2014 Kúpa športových pomôcok 1 090,00 bez DPH 11.11.2014 11.11.2014 30.11.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9/2014 Kúpa interiérového vybavenia 4 030.00 bez DPH 08.10.2014 14.10.2014 31.12.2014 08.10.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8/2014 Kúpa informačno – komunikačných technológií s príslušenstvom 3 200,00 bez DPH 23.09.2014 29.09.2014 31.10.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7/2014 Oprava futbalového ihriska 25 000,00 bez DPH 23.09.2014 23.09.2014 31.12.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2015 Oplotenie futbalového ihriska 7 500.00 bez DPH 26.01.2015 30.01.2015 31.03.2015 26.01.2015 ZŠ s MŠ pri ZZ, Dolný Smokovec 70, 059 42 Vysoké Tatry
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5/2014 Kúpa nábytku do MŠ 1 310,00 bez DPH 14.08.2014 14.08.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2013 Kúpa IKT s príslušenstvom 2 080,00 bez DPH 13.12.2013 13.12.2013 20.12.2013 ZŠ s MŠ pri ZZ, Dolný Smokovec 70, 059 42 Vysoké Tatry
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4/2014 Kúpa školského nábytku 1 860.00 bez DPH 08.07.2014 31.08.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2014 Kúpa zariadení do posilňovne a telocvične 1 390,00 bez DPH 04.07.2014 04.07.2014
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/63