• Verejné obstarávanie

 • Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
  VO: Súhrnná správa súhrnná správa k VO za I. štvrťrok 2013 s DPH 08.04.2013
  VO: Súhrnná správa súhrnná správa k VO za II. štvrťrok 2013 s DPH 10.07.2013
  VO: Súhrnná správa súhrnná správa k VO za III. štvrťrok 2013 s DPH 07.10.2013
  VO: Súhrnná správa súhrnná správa k VO za IV. štvrťrok 2013 s DPH 14.01.2014
  VO: Súhrnná správa súhrnná správa k VO za rok 2012 s DPH 21.01.2013
  VO: Súhrnná správa súhrnná správa k VO za rok 2013 s DPH 14.01.2014
  VO: Súhrnná správa 2019 Ročná súhrnná správa VO s DPH 30.01.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2013 Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 18 300.00 bez DPH 02.10.2013 30.09.2013 DOXX stravné lístky s.r.o Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení
  VO: Súhrnná správa 1/2014 súhrnná správa k VO za I. štvrťrok 2014 s DPH 10.04.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2014 Kúpa tonerov 1 770.40 bez DPH 07.04.2014 07.04.2014 31.12.2014
  VO: Súhrnná správa 1/2015 Súhrnná správa k VO za I. štvrťrok 2015 s DPH 14.04.2015
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2015 Oplotenie futbalového ihriska 7 500.00 bez DPH 26.01.2015 30.01.2015 31.03.2015 26.01.2015 ZŠ s MŠ pri ZZ, Dolný Smokovec 70, 059 42 Vysoké Tatry
  VO: Súhrnná správa 1/2016 Súhrnná správa VO za I. štvrťrok 2016 s DPH 12.04.2016
  VO: Súhrnná správa 1/2018 Súhrnná správa VO EKS za I. štvrťrok 2018 s DPH 11.04.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2018 Súhrnná správa VO za I. štvrťrok 2018 s DPH 11.04.2018
  VO: Súhrnná správa 1/2019 Súhrnná správa VO podľa § 117 za I. štvrťrok 2019 s DPH 16.04.2019
  VO: Súhrnná správa 1/2019 Súhrnná správa VO EKS za I. štvrťrok 2019 s DPH 16.04.2019
  VO: Súhrnná správa 1/2020 Súhrnná správa EKS za I. štvrťrok 2020 s DPH 30.04.2020
  VO: Súhrnná správa 1/2020 Súhrnná správa VO podľa § 117 za I. štvrťrok 2020 s DPH 30.04.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2013 Kúpa interaktívnej tabule s príslušenstvom 1 658.30 bez DPH 22.10.2013 28.10.2013 15.12.2013 ZŠ s MŠ pri ZZ, Dolný Smokovec 70, 059 42 Vysoké Tatry
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/63