• Zaujímavé aktivity

    • Spoločne tvoríme projekty, zapájame sa do súťaží
    • Zdravotná telesná výchova

    • Každé dieťa môže športovať - v našej škole zažijete aj netradičné športy
     • Priateľskí učitelia
     • Zameranie na športy
     • Moderné vybavenie
     • Bohatá história
    • Základná škola s Materskou školou pri zdravotníckom zariadení

    • poskytuje deťom v školopovinnom veku výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie. 

     Žiaci si na liečebný pobyt prinášajú vlastné učebnice a učebné pomôcky. Ak žiak prinesie od vyučujúcich z kmeňovej školy prehľad učiva, ktoré bude preberané počas jeho neprítomnosti v kmeňovej škole, bude žiak postupovať podľa tohoto plánu. V prípade, že si žiak preberané učivo nezistí, bude postupovať podľa plánu ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci.

     NA STIAHNUTIE: Tlačivo_pred_nástupom_na_liečebný_pobyt.doc

     Našim cieľom je vychovať múdre – vzdelané, tvorivé, dobré – čestné, morálne, charakterné, aktívne – samostatné, pracovité, iniciatívne, šťastné- spokojné, usmiate deti, tým zároveň podporíme zdravie našich žiakov.

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Modernizácia vzdelávania
   • Infovek
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1100209