• Rada školy

     • 2020 - 2023

     • 8. Zasadnutie RŠ

      október 2023


      •  
       

      7. Zasadnutie RŠ

      máj 2023


      •  

      6. Zasadnutie RŠ

      október 2022

      •  

       

      5. Zasadnutie RŠ

      máj 2022


      •  

       

      4. Zasadnutie RŠ

      október 2021


      •  

       

      3. Zasadnutie RŠ

      máj 2021


      •  

       

      2. Zasadnutie RŠ

      október 2020

      •  

       

      1. Zasadnutie RŠ 

      18.  jún 2020

       

      Zloženie rady školy: 

      Predseda RŠ

      1.   Mgr. Radana Gašperová
       

      Členovia RŠ: 

      1.   Ing. Ján Baláž, člen delegovaný za zriaďovateľa OÚ Prešov
      2.   Bc. Mária Batiková, členka delegovaná za zriaďovateľa OÚ Prešov  
      3.   PhDr. Anna Böhmerová, členka delegovaná za zriaďovateľa OÚ Prešov
      4.   Mgr. Blažena Hajdíková, členka za  pedagogických zamestnancov
      5.   Mgr. Marcela Gondová, členka za  pedagogických zamestnancov
      6.   Ing. Stanislava Kočanová, členka za  nepedagogických zamestnancov
      7.   Ing. Marta Rybárová, členka delegovaná za zriaďovateľa OÚ Prešov
      8.   Mgr. Júlia Sládeková, členka za  pedagogických zamestnancov
      9.   Mgr. Bibiana Šabeková,  členka delegovaná za zriaďovateľa OÚ Prešov
      10.   Mgr. Vladimír Wittner, člen delegovaný za zriaďovateľa OÚ Prešov

       

      Ustanovujúce zasadnutie RŠ

       pôsobnosť rady školy 11. marec 2020 - 11. marec 2023

       

      Voľby pedagogických a nepedagogických zamestnancov do RŠ

      17. február 2020