Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrnná správa 2/2020 Súhrnná správa EKS za II. štvrťrok 2020 s DPH 29.07.2020
VO: Súhrnná správa 2/2020 Súhrnná správa VO podľa § 117 za II. štvrťrok 2020 s DPH 29.07.2020
VO: Súhrnná správa 1/2020 Súhrnná správa EKS za I. štvrťrok 2020 s DPH 30.04.2020
VO: Súhrnná správa 1/2020 Súhrnná správa VO podľa § 117 za I. štvrťrok 2020 s DPH 30.04.2020
VO: Súhrnná správa 2019 Ročná súhrnná správa VO s DPH 30.01.2020
VO: Súhrnná správa 1/2019 Súhrnná správa VO podľa § 117 za I. štvrťrok 2019 s DPH 16.04.2019
VO: Súhrnná správa 1/2019 Súhrnná správa VO EKS za I. štvrťrok 2019 s DPH 16.04.2019
VO: Súhrnná správa 4/2018 Súhrnná správa VO EKS za IV. štvrťrok 2018 s DPH 21.01.2019
VO: Súhrnná správa 4/2018 Súhrnná správa VO podľa § 117 za IV. štvrťrok 2018 s DPH 21.01.2019
VO: Súhrnná správa 3/2018 Súhrnná správa VO EKS za III. štvrťrok 2018 s DPH 18.10.2018
VO: Súhrnná správa 3/2018 Súhrnná správa VO za III. štvrťrok 2018 s DPH 18.10.2018
VO: Súhrnná správa 2/2018 Súhrnná správa VO EKS za II. štvrťrok 2018 s DPH 10.07.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2018 Súhrnná správa VO za II. štvrťrok 2018 s DPH 10.07.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2018 Súhrnná správa VO za I. štvrťrok 2018 s DPH 11.04.2018
VO: Súhrnná správa 1/2018 Súhrnná správa VO EKS za I. štvrťrok 2018 s DPH 11.04.2018
VO: Súhrnná správa 4/2017 Súhrnná správa VO EKS za IV. štvrťrok 2017 s DPH 15.01.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4/2017 Súhrnná správa VO za IV. štvrťrok 2017 s DPH 15.01.2018
VO: Súhrnná správa 3/2017 Súhrnná správa VO EKS za III. štvrťrok 2017 s DPH 19.10.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2017 Súhrnná správa VO za III. štvrťrok 2017 s DPH 19.10.2017
VO: Súhrnná správa 8/2016 Súhrnná správa EKS za IV. štvrťrok 2016 s DPH 26.01.2017
zobrazené záznamy: 1-20/63