Navigácia

 

1. ROČNÍK 
 

  SLOVENSKÝ  JAZYK

1.) Zábavný šlabikár (hostia, PHorov2013)

2.) Čítanie a písanie

3.) Abeceda (nefunguje v chrome)

4.) DE, TE, NE, LE, doplňovačka

5.) Pracovné listy na vytlačenie

6.) Poznáš písmenká?

7.) Zvieratkovská abeceda

8.) Ktoré písmenko počuješ na konci?

9.) Tvor jednoslabičné slová

 

  MATEMATIKA

1.) HotPot TESTY 1

2.) počítame do 6 - TEST 1 ;  (TEST 2)

3.) Číselný rad do 10

4.) Porovnávanie do 10

5.) + a - do 5,6,10,20

6.) + a - do 10 - TESTÍK

7.) + a - do 10 - TESTÍK

8.) rozklad čísla 10

9.) matematika hrou

10.) DOMINO

11.) Usporiadaj čísla

12.) počítanie do 20

13.) počítanie do 20 - HRY        

14.) počítanie predmetov - HRY     

15.) porovnávanie čísel - HRY

16.) obrázkové počítanie

17.) záverečné počítanie

18.) opakovanie z 1. ročníka TEST

19.) tri minitesty

20.) HotPot testy

21.) Na interaktivnu tabulu

 

 

 PRVOUKA

1.) Ročné obdobia, domov, práca a odpočinok, starostlivosť o zdravie

2.) Poznáš hlasy domácich zvierat?

3.) Prírodoveda (hostia, PHorov2013)

4.) Prvouka testiky (cz)

 

 

 DOPRAVNÁ VÝCHOVA

 

1.) Príručka prvej pomoci (česky)

 

 

 

  Rôzne predmety

 

1.)  http://pastelka.sk/deti_miestohraciek.html

2.)  http://pastelka.sk/deti_horucezemiaciky.html

3.)  http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/prvni-trida/

   Výtvarná výchova

2.)  Vianočna pohľadnica: http://www.theoworlds.com/christmas/

3.)  Halloweenska tekvica:   http://www.theoworlds.com/halloween/

4.) Narodeninová torta:  http://www.theoworlds.com/birthday/

    Infovekáčik

http://www.infovekacik.sk/archiv.php