Navigácia

 

1. ROČNÍK 
 

  SLOVENSKÝ  JAZYK

1.) Zábavný šlabikár (hostia, PHorov2013)

2.) Čítanie a písanie

3.) Abeceda

4.) DE, TE, NE, LE, doplňovačka

5.) Pracovné listy na vytlačenie

6.) Poznáš písmenká?

7.) Zvieratkovská abeceda

8.) Ktoré písmenko počuješ na konci?

9.) Tvor jednoslabičné slová

 

  MATEMATIKA

1.) HotPot TESTY 1

2.) počítame do 6 - TEST 1 ;  (TEST 2)

3.) Číselný rad do 10

4.) Porovnávanie do 10

5.) + a - do 5,6,10,20

6.) + a - do 10 - TESTÍK

7.) + a - do 10 - TESTÍK

8.) rozklad čísla 10

9.) hľadaj chybu + a - do 10

10.) DOMINO

11.) Usporiadaj čísla

12.) počítanie do 20

13.) počítanie do 20 - HRY        

14.) počítanie predmetov - HRY     

15.) porovnávanie čísel - HRY

16.) obrázkové počítanie

17.) záverečné počítanie

18.) opakovanie z 1. ročníka TEST

19.) tri minitesty

20.) HotPot testy

21.) Na interaktivnu tabulu

 

 

 PRVOUKA

1.) Ročné obdobia, domov, práca a odpočinok, starostlivosť o zdravie

2.) Poznáš hlasy domácich zvierat?

3.) Prírodoveda (hostia, PHorov2013)

4.) Prvouka testiky (cz)

 

 

 DOPRAVNÁ VÝCHOVA

 

1.) Príručka prvej pomoci (česky)

 

 

 

  Rôzne predmety

 

1.)  http://pastelka.sk/deti_miestohraciek.html

2.)  http://pastelka.sk/deti_horucezemiaciky.html

3.)  http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/prvni-trida/

   Výtvarná výchova

2.)  Vianočna pohľadnica: http://www.theoworlds.com/christmas/

3.)  Halloweenska tekvica:   http://www.theoworlds.com/halloween/

4.) Narodeninová torta:  http://www.theoworlds.com/birthday/

    Infovekáčik

http://www.infovekacik.sk/archiv.php