Navigácia

Rada školy24.máj 2017

    5. Zasadnutie RŠ


10.október 2017

    4. Zasadnutie RŠ  24. máj 2017

    3. Zasadnutie RŠ  17. október 2016

    2. Zasadnutie RŠ

 


  16. jún 2016

    1. Zasadnutie RŠ 

 


  Predseda RŠ:

  1.) Mgr. Radana Gašperová

 

  Členovia RŠ: 

   2.)   Ing. Ján Baláž, člen delegovaný za zriaďovateľa OÚ Prešov
   3.)   PhDr. Anna Böhmerová, členka delegovaná za zriaďovateľa OÚ Prešov
   4.)   Mgr. Blažena Hajdíková, členka za  pedagogických zamestnancov
   5.)   Mgr. Albert Kantor, člen za  pedagogických zamestnancov
   6.)   Ing. Stanislava Kočanová, členka za  nepedagogických zamestnancov
   7.)   Ing. Marta Rybárová, členka delegovaná za zriaďovateľa OÚ Prešov
   8.)   Mgr. Júlia Sládeková, členka za  pedagogických zamestnancov
   9.)   Mgr. Mária Stanislavová,  členka delegovaná za zriaďovateľa OÚ Prešov
  10.) Mgr. Bibiana Šabeková,  členka delegovaná za zriaďovateľa OÚ Prešov
  11.) Mgr. Vladimír Wittner, člen delegovaný za zriaďovateľa OÚ Prešov


  9. marec 2016

  Ustanovujúce zasadnutie RŠ


  1. marec 2016

  Voľby pedagogických a nepedagogických zamestnancov do RŠ