• Profil verejného obstarávania

     • Nadpis

     •  


      V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje

      ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry na webovom sídle

      svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.      IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

      IČO: 17070376

      DIČ: 2020945927

      Bankové spojenie: Štátna pokladnica

      Číslo účtu: 7000093704/8180

       

      KONTAKTNÁ OSOBA:

      PaedDr. Mária Veselovská, skola@nudtarch.sk