Navigácia

8. ročník

 

I. Celé čísla a počtové výkony s celými číslami
 
II.   Premenná, výraz, rovnica
 
III.   Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov

 

IV.   Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka
   
 V.   Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch 
 
VI.   Pravdepodobnosť, štatistika 

Odkazy na videa a ďalšie matematické stránky: